Opleidingen en diploma’s

Als gastouder van de Banjo (B)engeltjes voldoe ik aan alle deskundigheids- en kwaliteitseisen die in de wet zijn vastgelegd. Dit houdt in dat ik als gastouder de volgende opleidingen heb doorlopen en ben beloond met een certificaat of diploma.

Opleidingen

 

Helpende Zorg en Welzijn

erkend diploma — MBO2

Naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving per 1 januari 2010 ben ik als gastouder opgeleid op het MBO2 niveau in de richting Helpende Zorg en Welzijn.

EHBO / Kinder EHBO

Gastouder Barendrecht : VVE Kiki certificaat behaald

Ik heb een diploma EHBO voor kinderen (Eerste Hulp Bij Ongelukken), behaald in 2001 bij het Oranje Kruis. Met ingang van de gewijzigde wetgeving per 1 januari 2010, is ook de kinder-EHBO verplicht gesteld, welke ik heb behaald in 2010, bij het Oranje Kruis. Dit certificaat wordt jaarlijks opnieuw getoetst en afgegeven.

Bijscholing en opfriscursussen

Het gastouderbureau zorgt voortdurend voor bijscholing in de vorm van trainingen en thema-avonden. . Ik heb o.a. deelgenomen aan de training ‘aanpak kindermishandeling ‘, ‘gezonde hechting’, ‘autisme en hoog sensitiviteit ‘ , en ‘communiceren… , hoe doe je dat goed’. Naast het opfrissen van kennis en oefenen van vaardigheden draagt ook het contact met collega-gastouders bij aan het ontwikkelen van een professionele beroepshouding.

VVE Kiki – Kansen in Kinderen

Erkend gastouder Banjo (B)engeltjes Barendrecht - VVE KIKI erkend

In 2014 heb ik de training “vroeg voorschoolse educatie” voor gastouders gevolgd bij ‘Kiki – Kansen in Kinderen’.
Dit is een uniek en veelzijdig compleet ontwikkelingsprogramma voor alle kinderen. Aan de hand van diverse thema’s worden kinderen gestimuleerd om spelenderwijs nog meer te praten, lezen en te bewegen.

Ieder jaar zijn er aanvullende thema avonden van Kiki. Ik heb de avond bijgewoond met als thema ‘Omgaan met verlies’, afscheid nemen en rouw bij jonge kinderen. Iedereen is anders, ieder kind verwerkt zijn verdriet en rouw op een andere manier. Tijdens deze cursus is dat duidelijk geworden en hebben we handvaten gekregen om een kind hierbij te ondersteunen.

Vorig jaar ben ik na het volgen van de training ‘observeren en registeren’  gestart met het kind volgsysteem ‘doen, praten & bewegen’

Doen, Praten & Bewegen

Doen, Praten & Bewegen is een compleet kind volgsysteem waarmee ik de ontwikkeling van 0-4-jarigen, op het gebied van motoriek, spraak/taal en sociale competentie kunnen volgen en stimuleren. De vragen in de observatielijsten gaan over concreet observeer baar gedrag.

Observatielijsten
Ik kan aan de hand van de vragen in de observatielijsten de ontwikkeling van het kind beoordelen. De vragen gaan over concreet te observeren gedrag en geven een goed beeld van de spraak/taal, sociaal emotionele en motorische ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters.

Handelingssuggesties
Vanuit de ingevulde vragenlijst worden handelingssuggesties geboden. De handelingssuggesties bieden mij mogelijkheden om de ontwikkeling van het kind extra te stimuleren. Ik krijg zo advies over daadwerkelijke acties die het kind extra helpen bij de ontwikkeling.

Digitale versie
De digitale versie maakt het invullen gemakkelijk en snel. Het biedt de mogelijkheid voor uitwisseling met ouders. Met de digitale observatielijsten, handige overzichten van het geobserveerde gedrag, handelingssuggesties en grafieken kan de ontwikkeling van het kind nog duidelijker in beeld worden gebracht.

Bij aanvang van de opvang word er schriftelijk toestemming gevraagd aan de ouders voor deelname aan doen, praten en bewegen.

BanjoBengeltjes Kleinschalige en flexibele gastouder kinderopvang de BanjoBengeltjes kleinschalige kinderopvang gastouder de BanjoBengeltjes
Breedtegraad :
Lengtegraad :  


Banjobengeltjes op de kaart Maandag tot en met vrijdag, 06:45 tot 18:00
Barendrecht