Geregistreerd Gastouder

Geregistreerd Gastouder, wat is dat?

Geregistreerd gastouder : welkom bij de banjo bengeltjesEen geregistreerd gastouder is een gastouder die voldoet aan alle eisen die door de wet “Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen”, Afdeling 3 – Kwaliteit kindercentra, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus gesteld worden aan het vak gastouder.

Sinds de invoering van de gewijzigde wetgeving – op 1 januari 2010 – voldoet de gastouder van de Banjo (B)engeltjes aan alle eisen die worden gesteld in deze wetgeving. Hierdoor is de gastouder van de Banjo (B)engeltjes opgenomen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen klik hier voor website en spreekt men dus van een geregistreerd gastouder.

Wie toetst de geregistreerd gastouder?

De wetgever heeft bepaald dat de gemeente verantwoordelijk is voor de controle op alle kinderopvang binnen haar grenzen. Omdat een gemeente hiervoor vaak niet de juiste mensen in dienst heeft, wordt deze taak in opdracht van de gemeente uitgevoerd door een (regionale) gezondheidsdienst.

In ons geval is de gemeente Ridderkerk, waar de Banjo (B)engeltjes is gevestigd, verantwoordelijk voor de controle op kinderopvang.

De gemeente Ridderkerk heeft hiervoor de uitvoering overgedragen aan de GGD Rotterdam-Rijnmond, welke op regelmatige basis de geregistreerd gastouders toetst op deskundigheid en de verplichte wettelijke kwaliteitseisen.

Wat wordt er getoetst door de GGD?

De GGD controleert alle punten waaraan een geregistreerd gastouder aan moet voldoen. Dit is afhankelijk van de huidige wetgeving. Op dit moment moet een geregistreerd gastouder :

Maximum aantal kinderen per geregistreerd gastoudergeregistreerd gastouder Banjo Bengeltjes: Bedje roze

Een geregistreerd gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar tegelijkertijd opvangen, dit is inclusief eventuele eigen kinderen (tot 10 jaar)

Eisen locatie gastouderopvang

Ook de locatie van gastouderopvang wordt getoetst aan de eisen van de wet alsmede inrichtingseisen. De locatie moet:

Risico inventarisatie door gastouderbureau

Vanuit het gastouderbureau wordt er ieder jaar tijdens een huisbezoek een nieuwe risico inventarisatie veiligheid, gezondheid en brandveiligheid uitgevoerd.

Deze wordt op basis van gestandaardiseerde controlelijsten puntsgewijs beoordeeld. Deze inventarisatie kunt u ten allertijden inzien op zowel het gastouderbureau of op locatie van de Banjo (B)engeltjes.

Wat houdt een geregistreerd gastouder voor u in?

Omdat de Banjo (B)engeltjes werkt met een geregistreerd gastouder, heeft u als ouder recht op kinderopvang toeslag van de overheid.

BanjoBengeltjes Kleinschalige en flexibele gastouder kinderopvang de BanjoBengeltjes kleinschalige kinderopvang gastouder de BanjoBengeltjes
Breedtegraad :
Lengtegraad :  


Banjobengeltjes op de kaart Maandag tot en met vrijdag, 06:45 tot 18:00
Barendrecht